Психологија

Придобивки од Внимателност и Арт терапија (МБАТ метода)

Бројни придобивки од уметничката терапија заснована на свесност се идентификувани преку емпириско истражување. Некои од психолошките прашања кои се покажаа ветувачки во однос на нивниот одговор на MBAT го вклучуваат следново (особено кај луѓе со комбинирани физички болести): -анксиозни нарушувања -нарушувања во исхраната -злоупотреба на супстанции -депресивни нарушувања -прашања поврзани со стресот

Цветанка Бурзевска | 08-Jul-2022

Придобивки од Внимателност и Арт терапија (МБАТ метода)

Дефиниција на MBAT


Постојат Постојат неколку компоненти кои се вклучени во креирањето на концептот на уметничка терапија базирана на внимателност.

Концептот на свесност потекнува од будистичката практика и го одразува фокусот на свесноста за емоциите, физичките сензации во телото и свеста. Кога сте внимателни, имате зголемена способност во однос на вашата самосвест и капацитет да размислувате за вашето искуство и секојдневен живот.

 

Арт Терапија

Уметничката терапија првпат стана популаризирана како форма на третман во 1940-тите како метод на искористување на уметноста или како пристап кон терапијата или како дел од самата психотерапија. 

Во „уметноста како терапија“, вие како клиент би создале уметност како начин да ги идентификувате и ослободите емоциите што сте ги држеле во себе.
Во „уметничката психотерапија“, вашиот терапевт ќе ја анализира уметноста што ја создавате за да развие увид во вашите психолошки проблеми и емоции.

 

Уметничка терапија базирана на свесност

Комбинирањето на концептите на внимателност со уметничка терапија резултира во терапевтски третман познат како уметничка терапија заснована на свесност, како што првпат беше предложен од Рапапорт. Овој третман ја комбинира филозофијата на внимателност во рамките на поставување на уметничка терапија. Со други зборови, се вклучувате во креативниот процес на правење уметност како начин да се истражувате себеси (на внимателен начин).

MBAT полека добива признание како алатка за подобрување на полето на психологијата, иако доказите засновани на истражување сè уште недостасуваат, особено во однос на студиите со групи за третмани и контролни групи (за да се потврди дека MBAT е подобар од плацебо третман). Друго име за уметничка терапија заснована на внимание е „уметничка терапија ориентирана кон фокусирање“, што го одразува акцентот на менувањето на фокусот како дел од искуството.

Во предлагањето на концептот на MBAT, Рапапорт ја инкорпорираше работата на теоријата на психотерапевтот Јуџин Гендлин за фокусирање. Гендлин забележал дека клиентите кои најмногу се подобриле во терапијата се оние кои се поврзале со нивното внатрешно физичко јас. Во суштина, уметничката терапија базирана на свесност ја поврзува имагинацијата со телото и овозможува изразување на чувства кои не можете да ги изразите со зборови.

 

Придобивки

Бројни придобивки од уметничката терапија заснована на свесност се идентификувани преку емпириско истражување. Некои од психолошките прашања кои се покажаа ветувачки во однос на нивниот одговор на MBAT го вклучуваат следново (особено кај луѓе со комбинирани физички болести):

-анксиозни нарушувања
-нарушувања во исхраната
-злоупотреба на супстанции
-депресивни нарушувања
-прашања поврзани со стресот

 

психолог Цветанка Бурзевска

 

Некои од специфичните психолошки придобивки од MBAT кои се покажани во литературата го вклучуваат следново:

-подобрена психолошка стабилност
-подобрен квалитет на живот (QoL)
-промени во моделите на мозокот што одразуваат мирна, фокусирана состојба на внимание
-подебели и поразвиени области на сивата материја во мозокот
-развој на нервни патишта во вашиот мозок кои ви овозможуваат да создавате и да се фокусирате на создавање уметност
-намалено когнитивно избегнување во кое станувате помалку свесни за тоа што мислите и правите кога -доживување на психолошки стрес
-подобрена интуиција и доверба во сопственото тело (како се чувствувате и што значи тоа)
-зголемена емоционална свест
-зголемено чувство на контрола и способност за споделување на внатрешните мисли
-подобрена свест за основните прашања што биле скриени
-способност да се искомуницираат апстрактни чувства
-зголемена самодоверба и самоприфаќање
-подобрен распон на внимание

 

Вежба

Направете нешто, еден час неделно, што ги интегрира вниманието и уметноста, и повеќе од веројатно ќе видите придобивки за вашето психолошко здравје.

Нацртајте слика за себе. Ова е вежба за самоприфаќање. Обидете се да ја направите сликата што е можно пореална и да ги прифаќате сите „недостатоци“ што ќе ги идентификувате на сликата.

Внимателно проучувајте ги уметничките материјали. Испитајте ја уметноста со внимателно око, користејќи ги сите пет ваши сетила. Што гледате, чувствувате, допирате, слушате, вкусувате? Вклучете се во сензорна стимулација и следете ги вашите одговори на сите форми на уметност во вашиот секојдневен живот.

;

Можеби ќе те интересира

payment-methods