Спортска психологија

Што е спортска психологија?

Натпреварувачите се под огромен физички и емоционален стрес. Тие го чувствуваат притисокот на тренерите и нивните тимови и притисокот што го вршат врз себе. Овој вид на хроничен стрес може да го одвлече вниманието на конкурентите од нивните цели. И, ако не се третира, може да доведе до штетни ментални и физички здравствени проблеми.

Елена Јорданова | 21-Jul-2022

Што е спортска психологија?

Спортската психологија се фокусира на физичката активност и менталната благосостојба кои се надополнуваат. Спортските психолози им помагаат на спортистите да одржуваат високи нивоа на перформанси со тоа што им даваат приоритет на менталната кондиција. Тие исто така гледаат на спортското учество во однос на вештините како тимска работа и емоционална регулација.

 

Зошто спортската психологија е толку важна?

 

Натпреварувачите се под огромен физички и емоционален стрес. Тие го чувствуваат притисокот на тренерите и нивните тимови, како и притисокот што го вршат врз самите себе. Овој вид на хроничен стрес може да го одвлече вниманието на спортистите од нивните цели. И, ако не се третира, може да доведе до штетни ментални и физички здравствени проблеми.

 

Спортските психолози имаат холистички пристап кон здравјето на секој клиент. Тие ги земаат предвид физичките способности на поединецот заедно со нивните ментални пречки. Тие потоа бараат начини да ја подобрат менталната цврстина и атлетските перформанси истовремено.

 

Спортската психологија има корист за целата личност со тоа што ја опфаќа и психологијата и физичките перформанси.

 

Ана Пејовска - психолог

 

Употреба на вештини и процедури

 

Многу стратегии и процедури се користат за решавање на проблемите со кои се соочуваат спортистите и другите учесници во спортот. 

 

Кои области се разработуваат?

 

1. Обука за когнитивни и бихејвиорални вештини за подобрување на перформансите.

- поставување на цел,

- визуелизација на слики и перформанси,

- стратегии за контрола на концентрација и внимание,

- развој на самодоверба,

- самопочит и компетентност во спортот;

- когнитивно-бихејвиорални техники за саморегулација;

- управување со емоции,

- спортски дух и

- лидерски вештини.

 

2. Советување и клинички интервенции.

- атлетска мотивација,

- нарушувања во исхраната и управување со тежината,

- злоупотреба на супстанции.

- тага, депресија, загуба и самоубиство,

- прекумерна обука и исцрпеност,

- прашања за сексуалниот идентитет; агресија и насилство,

- атлетска повреда и рехабилитација; кариерни транзиции и идентитетски кризи.

 

3. Консултации и обука

- тимско градење,

- консултации за спортска организација,

- системски интервенции со родители и семејства вклучени во младинското спортско учество,

- едукација на тренери во однос на мотивација,

- интерперсонални и лидерски вештини и развој на таленти,

- едукација на тренери и администратори за рана идентификација и

- превенција на психолошки тешкотии.

;

Можеби ќе те интересира

payment-methods