Психологија

Терапија - Вртоглаво исцелувачко возење

Терапијата е многу посложена од размена меѓу двајца пријатели.Ајде да видиме подетално како оди психотерапијата.

Цветанка Бурзевска | 24-Aug-2022

Терапија - Вртоглаво исцелувачко возење

Еднаш еден клиент ми кажа: „терапевтот и клиентот се среќаваат, клиентот го споделува својот проблем, потоа терапевтот спроведува план за лекување и оттука натаму, клиентот напредува и никогаш повеќе не гледа назад.“

 

Ајде да видиме подетално како оди психотерапијата. 

Терапијата е многу посложена од горенаведената размена меѓу двајца пријатели и е многу од тоа. Започнува со градење на однос помеѓу терапевтот и клиентот. Градењето односи е една од најсложените задачи на психотерапијата, бидејќи е основата на која терапевтот и клиентот се поврзуваат и градат врска за понатамошна работа и помош.

Добриот однос се претвора во безбедно опкружување за клиентот. Ова го измазнува патот за целосно обелоденување од страна на клиентот без страв од осудување или отфрлање. Првично, оваа доверба е условена. Откако ќе се запознаат со терапевтот, клиентите обично ги опишуваат своите проблеми на површен начин, и покрај постоечкиот однос.

Како што се продлабочува односот, така се зголемува и споделувањето. Тоа е една од многуте причини зошто терапијата може да трае толку долго. Спроведувањето на план за третман може да потрае со месеци бидејќи за разбирање на субјективното искуство на пациентот на отворен, непристрасен начин е потребно време и експертиза. Терапевтите мора да ги остават настрана своите предрасуди кога го толкуваат искуството на клиентот. Клиентите често презентираат делови и делови од информации во текот на повеќе сесии, кои мора да се вткаат заедно за да се добие големата слика. Ова одзема многу време, а свесниот и несвесниот отпор на клиентите може дополнително да го забави процесот.

 

Цветанка Бурзевска - психолог - Our Mind

 

Терапевтскиот однос е изграден врз основа на активно слушање, емпатија, искреност и безусловна позитивна грижа. Откако ќе се воспостави врска и клиентите ќе почнат да го споделуваат своето страдање, често доаѓа до пад во менталното здравје на клиентите. Овој пад, кој може да се припише на вербализацијата, изразувањето и доживувањето на вознемирувачки настани и емоции, може да биде исклучително тешко за двете страни да се справат, иако терапевтот го очекува тоа.

По неколку месеци или дури години задржување во терапијата, клиентот почнува да се отвора. Ова често води до фаза на влошување на менталното здравје што ги тера клиентите да се чувствуваат „ова не функционира за мене и ги прави работите полоши отколку што беа“. Неколку фактори ги спречуваат клиентите да се откажат од студирањето во овој момент. Довербата и почитта кон терапевтот и добриот однос може да предизвикаат клиентите да ја преиспитаат оваа одлука.

Понекогаш, истражувањето на терапевтите за претходно задржаните теми може да ги забрза желбите на клиентите да се откажат од терапијата. Меѓутоа, со постепено решавање на овие прашања, клиентите се доближуваат до терапевтот, можеби дури и повеќе отколку што биле на почетокот кога почнале да се развиваат односот и довербата меѓу двајцата.

Иако врската помеѓу терапевтите и клиентите е од суштинско значење, оваа блискост понекогаш ги спречува да работат кон крај на терапијата откако ќе се решат проблемите на клиентите. Уште еднаш, терапевтскиот однос помага да се скрши ќор-сокакот. Довербата на клиентите во терапевтот им помага да веруваат во уверувањата дека ќе можат сами да се справат со своите проблеми дури и по завршувањето на терапијата. Искусните терапевти ги подготвуваат клиентите со постојано потсетување дека третманот ќе заврши и ќе ја намали зачестеноста на сесиите, нормализирајќи го нивното отсуство во животот на нивните клиенти.

 

Цветанка Бурзевска - психолог - Our Mind

 

Како заклучок, терапијата е исцелувачко искуство, но често има фаза на влошување на менталното здравје за време на која добриот однос помеѓу терапевтот и клиентот е клучен. Во овој поглед, психотерапијата во суштина е исцелувачко возење на ролеркостер, без адреналин, за терапевтите и клиентите.

;

Можеби ќе те интересира

payment-methods