Анастасија Георгиевска

Психолог - Советник

„Се додека учам нешто, мислам дека сум добро - тоа...

Зорица Серафимовска Арсовска

Психолог - Советник

„Животот не поставува граници!“

Александар Тушевски

Психолог- Консултант

„За да го разбереме умот, мора да го разбереме мозокот.”...

Ана Пејовска

Психолог - Советник

„Заштити се себеси од сопствените мисли.“ - Руми

Атанас Иваноски

Психолог - Советник

Самопочитта е најголема абнормалност што му е позната на човекот....

Соња Ристовска

Психолог - Советник

„Бидете задоволни со она што го имате додека се борите...

Анѓела Секуловска

Психолог - Советник

„Ние повеќе тежнееме кон тоа да ја одбегнеме болката, отколку...

Маријана Софронијоска Тинтар

Психолог - Советник

„Ако сакате да го изберете задоволството од растот, подгответе се...

Хафије Асани

Психолог- Консултант

„Сѐ што е вредно да се направи, никогаш не е...

Розалија Секулоска

Психолог - Советник

„Само небото е граница!“

Марија Конеска

Психолог - Советник

„Премногу од нас не ги живеат своите соништа затоа што...

Николина Иваноска Котевска

Психолог- Консултант

„Човекот кој е одговорен за состојбата на твоите ум, срце...

Сања Бојковска Ѓорѓевиќ

Психолог - Советник

„Не можеме да го контролираме ветерот, но можеме да ги...

Цветанка Бурзевска

Психолог - Советник

Живеј во моментот!

;
payment-methods