„Ако сакате да го изберете задоволството од растот, подгответе се себеси за болка.“ - Ирвин Јалом

Маријана Софронијоска Тинтар

може да ти помогне околу:

Избери датум:

Во моментот нема слободни термини.

Побарај термин.

Биографија

Маријана Софронијоска Тинтар е магистер по психолошки науки од областа на личност и советување при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, лиценциран психолог и член на Комората на психолози на Република Северна Македонија. 

Во работата целосно се фокусира на личноста на клиентот преку интегративен пристап со комбинирање на различни методи и техники кои би одговарале на потребите на секој клиент поединечо.

Искуство има стекнато преку пракса во ЈУ Центар за социјална работа - Кичево,  Дневен центар за лица со посебни потреби при ЈУ ЦСР – Кичево, Јавна здравствена установа – Општа болница – Кичево и ООУ  „Коста Рацин“ – Радовиш.

Прашај/Побарај термин

Со испраќање на пораката, се согласувам со правилата на користење и политикатата на приватност на Our Mind
Овде можеш да се консултираш со Маријана за твојот предизвик или да побараш термин.
Испрати бесплатна порака и Маријана ќе ти одговори на мејлот што ќе го оставиш.
;
payment-methods