Помладите психолози ќе ти помогнат да го избереш соодветниот психолог - советник.

Данче Сенева

Психолог- Волонтер

Ништо не е невозможно!

Љупка Атанаскова

Психолог- Волонтер

„ Кога ќе ја спознаеме сопствената среќа, ќе знаеме да...

Надица Јосифоска Јанкоска

Психолог- Волонтер

„Слободен е тој што не им е роб на уживањата...

Клементина Добревска

Психолог- Волонтер

„Јас не сум она што ми се случило, јас сум...

Ана Марија Павлова

Психолог- Волонтер

„Твојата иднина зависи само од тебе. Започни од таму каде...

Ивана Николовска

Психолог- Волонтер

„Човек - тоа е цел свет!“ - Б. Г. Ананјев

Викторија Банова

Психолог- Волонтер

"Некогаш ја донесувате исправната одлука, некогаш ја правите одлуката исправна."...

Рената Максимова

Психолог- Волонтер

„Јас не сум она што ми се случило.Јас сум она...

Елена Јорданова

Психолог- Волонтер

Ти можеш!

;
payment-methods