Закажете бесплатна консултација

Асертивните тренинзи во компаниите имаат за цел унапредување на меѓучовечките односи, создавање на поефикасна и пофлексибилна комуникација, како и намалување на стресот. Асертивната комуникација му помага на човекот да биде поуспешен во залагањето за себе, но и да развие квалитетни односи со другите.

Структура на обуката

Обуката може да се спроведе на еднодневна или дводневна база, во зависност од потребите. 

Еднодневна обука: 

Во траење од 8 часа ( на пример од 9 до 17 часот ). Може да биде и во работен ден, доколку го дозволува тоа работата. 

Прв дел: 

 • Разбирање и прифаќање на асертивните права и искривени уверувања кои го спречуваат асертивното однесување. Стилови на комуникација. 
 • Улоги кои го спречуваат асертивното однесување. 
 • Две паузи од по 10 минути. 

Втор дел: 

 • Типови на Асертивна комуникација. 
 • Манипулативно однесување и како да се одбраниме од него? 
 • Kако да упатите критика и да влегувате во конструктивни конфликти? 
 • Изразување на позитивно мислење. 
 • Две паузи од по 10 минути. 

Дводневна обука: 

Прв ден: 

 • Разбирање и прифаќање на асертивните права искривени уверувања кои го спречуваат асертивното однесување. 
 • Стилови на комуникација. 
 • Улоги кои го спречуваат асертивното однесување. 
 • Две паузи од по 10 минути. 

Втор ден: 

 • Типови на Асертивна комуникација. 
 • Манипулативно однесување и како да се одбраниме од него? 
 • Како да упатите критика и да влегувате во конструктивни конфликти? 
 • Изразување на позитивно мислење. 
 • Две паузи од по 10 минути.  
 • Дводневни обуки