Управување со стрес

Справете се со исцрпеноста, падот на енергија, напнатоста, безволноста, слабата концентрација и пониската исполнителност кои се резутатот на зголемениот стрес во вашето скеојдневие.

Види повеќе

Решавање конфликти

Конфликтите сами по себе не се ниту добри ниту лоши, туку последиците од нив можат да бидат добри или лоши, зависно од нашето знаење и вештини, како да управуваме со Конфликтните Ситуаци.

Види повеќе

Менаџирање на време

Управување со времето е работна и животна техника на однесување и самоорганизирање која опфаќа одредување на јасни цели и приоритети, делегирање на задачите и зголемување на успешноста во работатa.

Види повеќе

Комуникациски вештини

Општа цел на обуката за Комуникациски вештини пред се значи развивање на способност за јасна, искрена и отворена комуникација помеѓу вработените, конгруентност и разбирање.

Види повеќе

Вештини за влијание и лидерство

Во текот на обуката, учесниците ќе имаат можност искуствено да се запознаат и да работат на развивање на нивните лидерски и комуникациски вештини во професионалниот контекст.

Види повеќе

Емоционална писменост

Обука за зголемување на личната моќ на секој поединец и неговата способност за соработка со други луѓе без манипулации и психолошки игри.

Види повеќе

Емоционална интелигенција

Создадете тим од емоционално интелегентни луѓе кои знаат како ефективно да соработуваат помеѓу себе и не само да ги разрешат конфликтите помеѓу нив туку и да пораснат од истите.

Види повеќе

Развој на комуникациски вештини

Направете култура на здрва комуникација! Велат дека добрата комуникација е мост меѓу конфузноста и јасноста . Лошата комуникација значи донесување заклучоци без слушање и разбирање на другата страна.

Види повеќе