Закажете бесплатна консултација

Вовед 

Во денешниот современ начин на живеење, стресот претставува наш постојан сопатник во патувањето наречено живот. Речиси секој доживува некаков стрес преку многубројните обврски, нови задачи и предизвици кои постојано пристигнуваат, динамика на живеење во која се помалку има простор за уживање и слободни активности. 

Сето тоа резултира со исцрпеност и пад на енергијата, напнатост, безволност, слаба концентрација и пониска исполнителност. 

Цели на семинарот: 

Во текот на обуката, учесниците ќе имаат можност искуствено да се запознаат и да работат на развивање на вештинини како најдобро да се соочат со предизвикувачките животни ситуации и како успешно да се справат со секојдневниот стрес. 

Специфични цели на обуката: 

 • Препознавање на елементи на стрес во секојдневниот живот и работа: 
 • Справување со секојдневните барањата и непланираните ситуации 
 • Како да се искористат сопствените потенцијали и можности за ефикасно управување со стресот 
 • Градење на позитивна слика за себе и јакнење на самодовербата 

Структура на семинарот 

Во текот на обуката ќе бидат реализирани активности на неколку теми: 

 • Што е стрес 
 • Елементи на стресот
 • Емотивни, интелектуални и телесни симптоми и последици од стресот 
 • Причини за појава на непродуктивен стрес и претерана загриженост 
 • Стратегии за успешно преминување од состојба на загриженост во состојба на активно решавање на проблемите 
 • Механизми на ефикасно управување со стресот 
 • Методот на работа со акцент на интерактивно и искуствено учење, вклучува: Презентации Играње улоги Анализа на случаи Индивидуална и групна работа 
 • Тестирања и интерпретација на резултатите 
 • Вежби 
 • Дискусии 
 • Размена на искуства и знаења 

 • Еднодневни обуки