Закажете бесплатна консултација

Психолошко искуствена работилница во времетраење од два дена, вкупно 12 часа работа. Со цел поголема ефективност на работилницата, потребно е активно учество, дискусија, споделување меѓу учесниците. На тој начин се стимулира групната динамика и се зголемува кохезивноста на групата. Учесниците ќе се здобијат со знаење за стрес и вештини како да се справуваат со истиот како во приватниот така и во професионалниот свет, бидејќи двете нешта се меѓусебно поврзани со учинокот, задоволството од работа, задоволството од животот, ефектот на прегорување, меѓучовечките односи и сл.',

Структура на обуката 

Програма за дводневна обука: 

Прв ден: 

 • Запознавање 
 • Теоретски дел 
 • Дефинирање на стрес 
 • Видови на хроничен стрес (во приватен и професионален свет, акутен и хроничен) 
 • Откривање на најчестите тригери на стрес во приватниот и професионалниот живот 
 • Последици од долготрајна изложеност на стрес (соматски и на работниот учинок, задоволството од работа и меѓучовечките односи) 
 • Начини на реагирање (справување) со стрес 15 минути пауза 
 • Скала за мерење на стрес и дискусија 
 • Когнитивни дисторзии и стресот на работа 
 • Што кажува статистиката и научните истражувања за стресот во професионалниот свет? 
 • 30 минути пауза 
 • Вежба (техника за релаксација) и дискусија 
 • Вид на работна атмосфера како тригер на стрес (демократска, автократска, либерална, незаинтересирана) 
 • Дискусија 
 • Евалуација и затварање 

Втор ден: 

 • Вежба за загревање. 
 • Стрес и личносни компетенции (константност на објект, целовитост на објект, неутрализација, толеранција на фрустрација, амбиваленција, волја и иницијатива) 
 • 15 минути пауза 
 • Вежба 
 • Преплавување со стрес и поларитети (слика, мисла, чувство, телесна сензација) 
 • Дискусија 
 • Поставување на психолошки граници во професионалниот свет (Дефиниција на психолошки граници, карактеристики, функции, видови, разлики во хоризонтални и вертикални граници, лидерите имаат граници, граници меѓу приватниот и професионалниот свет) 
 • 30 минути пауза 
 • Вежба (Кога и како да кажам автентично да и не а, да не ги нарушам личните и туѓите граници?) 
 • Дискусија 
 • Тркало на животен баланс 
 • Евалуација и затварање
 • Дводневни обуки