Закажете бесплатна консултација

Времето во кое живееме е обременето со многу случувања. Некои од нив се секојдневни и рутински, а некои доживувања настануваат наеднаш и се изненадувачки. Едни делуваат кратко, а други подолго. Но, заедничко за сите случувања е дека доведуваат до промени или потреси во дотогашните услови на живеењето, па се нарекуваат стресори. 

Прилагодувањето на новонастанатата животна ситуација бара дополнителни физиолошки, емоционални и сознајни напори за да се воспостави состојба на рамнотежа. Уникатниот спој на јогата и психологијата, преку вежби, освен што поттикнува на размислување, му овозможува на телото тука и веднаш да осознае што значи надминување на стресот. 

Преку оваа обука ќе научите повеќе за стресот и начините како тој може да се надмине преку вежби и практична примена на техники. 

Структура на обуката

Програма за дводневна обука: 

Прв ден: 

 • Што е стрес? 
 • Физиологија на стресот. 
 • Начини на надминување на стресот. 
 • 30 минути пауза 
 • Вежба. 
 • Практична примена на техники за надминување на стрес. 
 • Евалуација и затварање 

Втор ден: 

 • Фази во надминување на стресот. 
 • Вежба. 
 • 30 минути пауза 
 • Поврзаност на личноста со стратегии за надминување на стресот. 
 • Практична примена на техники за надминување на стресот. 
 • Евалуација и затварање
 • Дводневни обуки